Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm Samurai 62

Hình xăm Samurai 62

Hình xăm Samurai 62

Hình xăm Samurai 61

Hình xăm Samurai 61

Hình xăm Samurai 61

Hình xăm Samurai 60

Hình xăm Samurai 60

Hình xăm Samurai 60

Hình xăm Samurai 59

Hình xăm Samurai 59

Hình xăm Samurai 59

Hình xăm Samurai 58

Hình xăm Samurai 58

Hình xăm Samurai 58

Hình xăm Samurai 57

Hình xăm Samurai 57

Hình xăm Samurai 57

Hình xăm Samurai 56

Hình xăm Samurai 56

Hình xăm Samurai 56

Hình xăm Samurai 55

Hình xăm Samurai 55

Hình xăm Samurai 55

Hình xăm Samurai 54

Hình xăm Samurai 54

Hình xăm Samurai 54

Hình xăm Samurai 53

Hình xăm Samurai 53

Hình xăm Samurai 53

Hình xăm Samurai 52

Hình xăm Samurai 52

Hình xăm Samurai 52

Hình xăm Samurai 51

Hình xăm Samurai 51

Hình xăm Samurai 51

Hình xăm Samurai 50

Hình xăm Samurai 50

Hình xăm Samurai 50

Hình xăm Samurai 49

Hình xăm Samurai 49

Hình xăm Samurai 49

Hình xăm Samurai 48

Hình xăm Samurai 48

Hình xăm Samurai 48

Hình xăm Samurai 47

Hình xăm Samurai 47

Hình xăm Samurai 47

Hình xăm Samurai 46

Hình xăm Samurai 46

Hình xăm Samurai 46

Hình xăm Samurai 45

Hình xăm Samurai 45

Hình xăm Samurai 45

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!