Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm Samurai 82

Hình xăm Samurai 82

Hình xăm Samurai 82

Hình xăm Samurai 81

Hình xăm Samurai 81

Hình xăm Samurai 81

Hình xăm Samurai 80

Hình xăm Samurai 80

Hình xăm Samurai 80

Hình xăm Samurai 79

Hình xăm Samurai 78

Hình xăm Samurai 79

Hình xăm Samurai 78

Hình xăm Samurai 78

Hình xăm Samurai 78

Hình xăm Samurai 76

Hình xăm Samurai 76

Hình xăm Samurai 76

Hình xăm Samurai 75

Hình xăm Samurai 75

Hình xăm Samurai 75

Hình xăm Samurai 74

Hình xăm Samurai 74

Hình xăm Samurai 74

Hình xăm Samurai 73

Hình xăm Samurai 73

Hình xăm Samurai 73

Hình xăm Samurai 72

Hình xăm Samurai 72

Hình xăm Samurai 72

Hình xăm Samurai 71

Hình xăm Samurai 71

Hình xăm Samurai 71

Hình xăm Samurai 70

Hình xăm Samurai 70

Hình xăm Samurai 70

Hình xăm Samurai 69

Hình xăm Samurai 69

Hình xăm Samurai 69

Hình xăm Samurai 68

Hình xăm Samurai 68

Hình xăm Samurai 68

Hình xăm Samurai 66

Hình xăm Samurai 66

Hình xăm Samurai 66

Hình xăm Samurai 65

Hình xăm Samurai 65

Hình xăm Samurai 65

Hình xăm Samurai 64

Hình xăm Samurai 64

Hình xăm Samurai 64

Hình xăm Samurai 63

Hình xăm Samurai 63

Hình xăm Samurai 63

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!