Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 467

Hình xăm mũi tên 467

Hình xăm mũi tên 467

hình xăm cá chép 18 hình xăm chữ 29 Hình xăm nhện 8 Hình xăm rắn 2 Hình xăm rồng 16 Hình xăm lông vũ 19 hình xăm chữ 23 hình xăm chữ 11 Hình xăm bông hoa 7 Hình xăm rắn 17 Hình xăm lông vũ 17 Hình xăm 3D 5 Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!