Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 358

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 343

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 344

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 339

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 276

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 275

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 273

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 252

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 213

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 176

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 105

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm ngôi sao 6

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 472

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 471

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 470

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 469

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 468

Hình xăm mũi tên 467

Hình xăm mũi tên 467

Hình xăm mũi tên 467

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!