Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm kim cương 24

Hình xăm kim cương 24

Hình xăm kim cương 24

Hình xăm kim cương 23

Hình xăm kim cương 23

Hình xăm kim cương 23

Hình xăm kim cương 22

Hình xăm kim cương 22

Hình xăm kim cương 22

Hình xăm kim cương 21

Hình xăm kim cương 21

Hình xăm kim cương 21

Hình xăm kim cương 20

Hình xăm kim cương 20

Hình xăm kim cương 20

Hình xăm kim cương 19

Hình xăm kim cương 19

Hình xăm kim cương 19

Hình xăm kim cương 18

Hình xăm kim cương 18

Hình xăm kim cương 18

Hình xăm kim cương 17

Hình xăm kim cương 17

Hình xăm kim cương 17

Hình xăm kim cương 16

Hình xăm kim cương 16

Hình xăm kim cương 16

Hình xăm kim cương 15

Hình xăm kim cương 15

Hình xăm kim cương 15

Hình xăm kim cương 14

Hình xăm kim cương 14

Hình xăm kim cương 14

Hình xăm kim cương 13

Hình xăm kim cương 13

Hình xăm kim cương 13

Hình xăm kim cương 12

Hình xăm kim cương 12

Hình xăm kim cương 12

Hình xăm kim cương 11

Hình xăm kim cương 11

Hình xăm kim cương 11

Hình xăm kim cương 10

Hình xăm kim cương 10

Hình xăm kim cương 10

Hình xăm kim cương 9

Hình xăm kim cương 9

Hình xăm kim cương 9

Hình xăm kim cương 8

Hình xăm kim cương 8

Hình xăm kim cương 8

Hình xăm kim cương 7

Hình xăm kim cương 7

Hình xăm kim cương 7

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!