Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 206

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 206

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 201

Hình xăm hoa hồng 201

Hình xăm hoa hồng 201

hình xăm cá chép 18 hình xăm chữ 29 Hình xăm nhện 8 Hình xăm rắn 2 Hình xăm rồng 16 Hình xăm lông vũ 19 hình xăm chữ 23 hình xăm chữ 11 Hình xăm bông hoa 7 Hình xăm rắn 17 Hình xăm lông vũ 17 Hình xăm 3D 5 Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!