Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 218

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 217

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 216

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 215

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 214

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 213

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 212

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 211

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 210

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 209

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 208

Hình xăm hoa hồng 206

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 206

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 207

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 205

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 204

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 203

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 202

Hình xăm hoa hồng 201

Hình xăm hoa hồng 201

Hình xăm hoa hồng 201

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!