Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa cúc 14

Hình xăm hoa cúc 14

Hình xăm hoa cúc 14

Hình xăm hoa cúc 13

Hình xăm hoa cúc 13

Hình xăm hoa cúc 13

Hình xăm hoa cúc 12

Hình xăm hoa cúc 12

Hình xăm hoa cúc 12

Hình xăm hoa cúc 11

Hình xăm hoa cúc 11

Hình xăm hoa cúc 11

Hình xăm hoa cúc 10

Hình xăm hoa cúc 10

Hình xăm hoa cúc 10

Hình xăm hoa cúc 9

Hình xăm hoa cúc 9

Hình xăm hoa cúc 9

Hình xăm hoa cúc 8

Hình xăm hoa cúc 8

Hình xăm hoa cúc 8

Hình xăm hoa cúc 7

Hình xăm hoa cúc 7

Hình xăm hoa cúc 7

Hình xăm hoa cúc 6

Hình xăm hoa cúc 6

Hình xăm hoa cúc 6

Hình xăm hoa cúc 5

Hình xăm hoa cúc 5

Hình xăm hoa cúc 5

Hình xăm hoa cúc 4

Hình xăm hoa cúc 4

Hình xăm hoa cúc 4

Hình xăm hoa cúc 3

Hình xăm hoa cúc 3

Hình xăm hoa cúc 3

Hình xăm hoa cúc 2

Hình xăm hoa cúc 2

Hình xăm hoa cúc 2

Hình xăm hoa cúc 1

Hình xăm hoa cúc 1

Hình xăm hoa cúc 1

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!