Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa cúc 122

Hình xăm hoa cúc 122

Hình xăm hoa cúc 122

Hình xăm hoa cúc 121

Hình xăm hoa cúc 121

Hình xăm hoa cúc 121

Hình xăm hoa cúc 120

Hình xăm hoa cúc 120

Hình xăm hoa cúc 120

Hình xăm hoa cúc 119

Hình xăm hoa cúc 119

Hình xăm hoa cúc 119

Hình xăm hoa cúc 118

Hình xăm hoa cúc 118

Hình xăm hoa cúc 118

Hình xăm hoa cúc 117

Hình xăm hoa cúc 117

Hình xăm hoa cúc 117

Hình xăm hoa cúc 116

Hình xăm hoa cúc 116

Hình xăm hoa cúc 116

Hình xăm hoa cúc 115

Hình xăm hoa cúc 115

Hình xăm hoa cúc 115

Hình xăm hoa cúc 114

Hình xăm hoa cúc 114

Hình xăm hoa cúc 114

Hình xăm hoa cúc 113

Hình xăm hoa cúc 113

Hình xăm hoa cúc 113

Hình xăm hoa cúc 112

Hình xăm hoa cúc 112

Hình xăm hoa cúc 112

Hình xăm hoa cúc 111

Hình xăm hoa cúc 111

Hình xăm hoa cúc 111

Hình xăm hoa cúc 110

Hình xăm hoa cúc 110

Hình xăm hoa cúc 110

Hình xăm hoa cúc 109

Hình xăm hoa cúc 109

Hình xăm hoa cúc 109

Hình xăm hoa cúc 108

Hình xăm hoa cúc 108

Hình xăm hoa cúc 108

Hình xăm hoa cúc 107

Hình xăm hoa cúc 107

Hình xăm hoa cúc 107

Hình xăm hoa cúc 106

Hình xăm hoa cúc 106

Hình xăm hoa cúc 106

Hình xăm hoa cúc 105

Hình xăm hoa cúc 105

Hình xăm hoa cúc 105

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!