Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 88

Hình xăm hoa anh đào 88

Hình xăm hoa anh đào 88

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!