Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 152

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 38

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa hồng 37

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 102

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 101

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 100

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 99

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 98

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 97

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 96

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 95

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 94

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 93

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 92

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 91

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 90

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 89

Hình xăm hoa anh đào 88

Hình xăm hoa anh đào 88

Hình xăm hoa anh đào 88

hình xăm cá chép 18 hình xăm chữ 29 Hình xăm nhện 8 Hình xăm rắn 2 Hình xăm rồng 16 Hình xăm lông vũ 19 hình xăm chữ 23 hình xăm chữ 11 Hình xăm bông hoa 7 Hình xăm rắn 17 Hình xăm lông vũ 17 Hình xăm 3D 5 Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!