Đỗ Nhân Tattoo - Xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp

Tác phẩm xăm hình nghệ thuật Sài Gòn

Hình xăm cô gái nhật geisha 15

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 15

Hình xăm cô gái nhật geisha 14

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 14

Hình xăm cô gái nhật geisha 13

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 13

Hình xăm cô gái nhật geisha 12

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 12

Hình xăm cô gái nhật geisha 11

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 11

Hình xăm cô gái nhật geisha 10

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 10

Hình xăm cô gái nhật geisha 9

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 9

Hình xăm cô gái nhật geisha 8

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 8

Hình xăm cô gái nhật geisha 6

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 6

Hình xăm cô gái nhật geisha 5

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 5

Hình xăm cô gái nhật geisha 4

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 4

Hình xăm cô gái nhật geisha 3

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 3

Hình xăm cô gái nhật geisha 2

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 2

Hình xăm cô gái nhật geisha 1

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha 1

Hình xăm cô gái nhật geisha

Hình xăm cô gái nhật - geisha tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quyến rũ, sức mạnh nữ tính và cả sự bí ẩn; là biểu tượng tôn vinh cho cái đẹp.

Hình xăm cô gái nhật geisha

hình xăm cá chép 18hình xăm chữ 29Hình xăm nhện 8Hình xăm rắn 2Hình xăm rồng 16Hình xăm lông vũ 19hình xăm chữ 23hình xăm chữ 11Hình xăm bông hoa 7Hình xăm rắn 17Hình xăm lông vũ 17Hình xăm 3D 5Xem tất cả tác phẩm trênWebsite!